Pendaftaran & Yuran PTSDI

Bil Butiran Amaun
Perkara Pengajian
1 Yuran Pendaftaran RM 100.00
2 Yuran Bulanan RM 500.00
3 Kurikulum RM 150.00
4 Ko-Kurikulum RM 100.00
5 Yuran Program Khas Akademik @ Tahfiz RM 300.00
6 Takaful RM 10.00
7 Wakaf Darul Ilmi RM 100.00
8 Yayasan Takmir Pendidikan RM 100.00
9 Yuran PPIG RM 50.00
  Jumlah RM 1,410.00
     
Senarai Harga Barang Keperluan (Pelajar Lelaki)
1 Cadar RM 25.00
2 Kain Jubah Coklat RM 30.00
3 Kaun Baju Outing (Hijau) RM 25.00
4 T-Shirt Madrasah RM 45.00
5 Kopiah Madrasah RM 20.00
  Jumlah RM 145.00
     
Senarai Harga Barang Keperluan (Pelajar Perempuan)
1 Cadar RM 25.00
2 Kain Jubah Coklat (untuk pengajian sahaja) RM 30.00
3 Kaun Jubah Coklah belacan RM 30.00
4 T-Shirt Madrasah RM 45.00
5 Kain Tudung Hijau RM 45.00
  Jumlah RM 145.00


Nota : Upah jahit jubah muslimin dan muslimat sehelai RM 35.00