Pendaftaran & Yuran SMI

Bil Butiran Tingkatan 1, 2 dan 4 Tingkatan 3 Tingkatan 5
Yuran Pendaftaran
1 Persekolahan 2021 RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00
2 Yayasan Takmir (Pendidikan) RM 50.00 RM 50.00 RM 50.00
3 Kurikulum / Akademik
a) Bahan PBS/SEGAK/PAJSK
b) Bahan Bantu Mengajar (BBM) / Alat Bantu Mengajar (ABM)
c) Program Kecemerlangan

RM 150.00
RM 120.00
RM 200.00

RM 150.00
RM 120.00
RM 200.00

RM 150.00
RM 120.00
RM 200.00
4 Ko-kurikulum
a) Yuran Sukan (Tahunan/ Ihitifal Kebangsaan)
b) Pengurusan - Badan Beruniform, Kelab, Sukan & Permainan

RM 200.00
RM 300.00

RM 200.00
RM 300.00

RM 200.00
RM 300.00
5 Hal Ehwal Murid (HEM)
a) Program Pembangunan Sahsiah
b) Program Kerohanian & Penghayatan Harian / Mingguan

RM 100.00
RM 150.00

RM 100.00
RM 150.00

RM 100.00
RM 150.00
6 Lembaran Kerja RM 50.00 RM 50.00 RM 50.00
7 Peperiksaan Dalaman RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00
8 Yuran Fasiliti & Kelengkapan Sekolah RM 70.00 RM 70.00 RM 70.00
9 Takaful RM 5.00 RM 5.00 RM 5.00
10 Kad Yuran RM 5.00 RM 5.00 RM 5.00
11 Yuran Disember (Penyelenggaraan Sekolah - Kecuali Ting. 5) RM 250.00 RM 250.00 -
12 Yuran PIBG (RM 50) & Keibubapaan (RM 50) (1 waris sahaja) RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00
13 Peperiksaan Besar : Ting. 3 & 5
a) Yuran PT3
b) Yuran SPM

-
-

RM 100.00
-

-
RM 200.00
14 Program Kecemerlangan PT3/SPM - RM 200.00 RM 500.00-
15 Wang Hemat Diri (Pelajar Baru Warganegara) RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00
16 Wang Hemat Diri (Pelajar Baru Antarabangsa) RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00
Yuran Bulanan
17 Januari dan November : Warganegara (RM 500/bulan) RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00
18 Januari dan November : Antarabangsa (RM 550/bulan) RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00
         
JUMLAH KESELURUHAN YANG PERLU DIBAYAR
  Jumlah Bayaran (Pelajar Lama - Warganegara) RM 3,050 RM 3,350 RM 3,500
  Jumlah Bayaran (Pelajar Lama - Antarabangsa) RM 3,150 RM 3,450 RM 3,600
         
  Jumlah Bayaran (Pelajar Baru - Warganegara) RM 3,150 RM 3,450 RM 3,600
  Jumlah Bayaran (Pelajar Baru - Antarabangsa) RM 3,650 RM 3,950 RM 4,100