Pendaftaran & Yuran SRI

Bil Butiran Tahun 1 - 4 Tahun 5 Tahun 6
Yuran Pendaftaran
1 Persekolahan 2021 RM 65.00 RM 65.00 RM 65.00
2 Yayasan Takmir (Pendidikan) RM 50.00 RM 50.00 RM 50.00
3 Yuran Sukan (Tahunan/MSSZ/MSSD) RM 60.00 RM 60.00 RM 60.00
4 Lembaran Kerja KSSR RM 70.00 RM 70.00 RM 70.00
5

Peperiksaan dan Aktiviti Dalaman
a) Peperiksaan Dalaman (Akademik dan Dinniyah)
b) Kurikulum
c) Ko-kurikulum
d) Hal Ehwal Murid
e) Qiyamullail
f) Program Fardhu 'Ain dan Penghayatan


RM 100.00
RM 200.00
RM150.00
RM150.00
RM 15.00
RM 30.00

RM 100.00
RM 200.00
RM150.00
RM150.00
RM 15.00
RM 30.00

RM 100.00
RM 200.00
RM150.00
RM150.00
RM 15.00
RM 30.00
6 Makmal, Perpustakaan dan Musolla RM 50.00 RM 50.00 RM 50.00
7 Peralatan Lain dan Bahan Dunia Seni Visual RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00
8 Bahan Bantuan Mengajar RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00
9 Keceriaan Sekolah RM 50.00 RM 50.00 RM 50.00
10 Takaful RM 5.00 RM 5.00 RM 5.00
11 Baju Karektor Murid Johor RM 30.00 RM 30.00 RM 30.00
12 Kad Yuran RM 5.00 RM 5.00 RM 5.00
13 Yuran Disember (Penyelenggaraan Sekolah - Kecuali Tahun 6) RM 200.00 RM 200.00 -
14 Yuran PIBG (RM 40) & Keibubapaan (RM 50) (1 waris sahaja) RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00
Peperiksaan Luar (Tahun 5 dan Tahun 6)
15 Yuran UPSR - - RM 10.00
16 Yuran SPRA - RM 40.00 -
17 Yuran SDEA - - RM 30.00
18 Yuran Program Kecemerlangan SPRA/UPSR - RM 500.00 RM 400.00
19 Wang Hemat Diri (Pelajar Baru warganegara) RM 100.00 RM 100.00 RM 100.00
20 Wang Hemat Diri (Pelajar Baru Antarabangsa) RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00
Yuran Bulanan
21 Januari dan November : Warganegara (RM390/bulan) RM 780.00 RM 780.00 RM 780.00
22 Januari dan November : Antarabangsa (RM450/bulan) RM 900.00 RM 900.00 RM 900.00
         
JUMLAH KESELURUHAN YANG PERLU DIBAYAR
  Jumlah Bayaran (Pelajar Lama - Warganegara) RM 2,210 RM 2,750 RM 2,450
  Jumlah Bayaran (Pelajar Lama - Antarabangsa) RM 2,330 RM 2,870 RM 2,570
         
  Jumlah Bayaran (Pelajar Baru - Warganegara) RM 2,310 RM 2,850 RM 2,850
  Jumlah Bayaran (Pelajar Baru - Antarabangsa) RM 2,830 RM 3,370 RM 3,070